График за цялата седмица

Група се сформира при минимум записани 5 деца!

Стартови дати по групи:
Деца-начинаещи от 4 до 8 г. - 28.09.2021
Танцови двойки -13.09.2021
Соло момичета - 13.09.2021
Деца - начинаещи от 8 до 15г. (събота) - 09.10.2021
Деца - напреднали (събота) - 09.10.2021
 
  18:00-19:00   Деца-соло момичета ( клуб) - първа тренировка на 13.09.2021
  19:00- 20:30   Танцови двойки - първа тренировка на 13.09.2021
  20:30-21:30   Индивидуални уроци
  17:00-18:00   Индивидуални уроци
  18:00-18:50   Деца - начинаещи(от 4 до 8 години) – първа тренировка на 28.09.2021
  19:00-20:30   Танцови двойки
  20:30-22:00   Индивидуални уроци
  18:00 – 19:00   Деца-соло момичета ( клуб)
  19:00-20:30   Танцови двойки
  20:30-21:30   Индивидуални уроци
  16:30-18:00   Индивидуални уроци
  18:00-18:50   Деца - начинаещи(от 4 до 8 години)
  19:00-20:30   Танцови двойки
  20:30-22:00   Индивидуални уроци
  17:00-18:30   Индивидуални уроци
  18:30-20:30   Танцови двойки и Деца - соло момичета ( клуб)
  20:30-22:00   Индивидуални уроци
  09:30-11:00   Индивидуални уроци
  10:30-12:00   Деца - начинаещи от 8 до 15г.- първа тренировка на 09.10.2021
  12:00-13:30   Деца - напреднали- първа тренировка на 09.10.2021
  13:00-18:00   Индивидуални уроци
  09:30-17:00   Индивидуални уроци

УЧАСТИЯ ВЪВ ФОРМАТИ И ОТЗИВИТЕ НА ПРЕСАТА ЗА НАС

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img